Контрол на качеството

Ние се стремим към качество и отлични постижения. Кенди Фарма разполага със собствени физико-химична и микробиологична лаборатория и притежава множество международни сертификати.

ISO 9001:2015
Виж
Добра производствена практика
Виж
FDA САЩ
Виж
Лиценз за производство и внос на лекарствени продукти
Виж