Контрол на качеството

Ние се стремим към качество и отлични постижения. Кенди Фарма разполага със собствени физико-химична и микробиологична лаборатория и притежава множество международни сертификати.

Добра производствена практика | 1
View
Добра производствена практика | 2
View
FDA САЩ
View
Лиценз за производство и внос на лекарствени продукти
View