История

1992

Създадена през 1992 г., компанията разполага с най-съвременна и модерна техника. Kendy Pharma инвестира в целия цикъл за създаването на продукти – от задълбочените научни изследвания , през практическите разработки, до реализацията им - при постоянен и стриктен контрол на качеството.

1996

През 1996 г. производственият капацитет е разширен с линии за производство на ефервесцентни таблетки. Eфервесцентната технология бързо се превръща в основната специалност на Kendy Pharma. Гамата от ефервесцентни продукти SupraVit бързо заема лидерска позиция както на местния пазар, така и в чужбина.

2000

През 2000 г. е основана Лактина ООД - биотехнологично предприятие за производство и развитие на стартерни култури и пробиотици, които се използват в производството на фармацевтични продукти и хранителни добавки.

2005

През 2005 г. е изградена напълно нова производствена фабрика в съответствие с всички европейски стандарти, притежаващи свои физикохимични и микробиологични лаборатории и техническо оборудване за различни видове твърди дозирани форми.

2013

През 2013 г. Kendy Pharma получава лиценз за производство и внос на лекарствени продукти за хуманна употреба(№ P-I-38-004).

2016

През 2016 г. Kendy Pharma стартира мащабно разширение на завода за фармацевтични продукти, включващо значително по-голям производствен капацитет и складови площи, както и висококачествено техническо оборудване за производство и контрол на качеството.